Llengua Catalana

L’idioma Català, amb totes les seves variants, es parlada per 10 milions de persones a Europa. Es llengua d’algunas comunitats autónomes de Espanya com és Catalunya (amb les seves quatre provincies: Barcelona, Tarragona, Lleida, i Girona); Valencia (amb les seves tres provincies: Castelló de la Plana, Valencia, and Alacant); i les Illes Balears (amb les seves cinc illes: Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, and Cabrera). A més, la llengua Catalana es parlada en algunes parts de la comunitat autónoma d’Aragó a Espanya, al departament dels Pirineus Orientals a França, i la ciutat de l’Alger a Cerdenya, Italia.