Breu enquesta / Brief survey

La nova junta del Catalan Institute of America, escollida diumenge 16 de desembre del 2018, comença nova etapa amb molts projectes i necessitem la teva opinió. Ens ajudes responent aquest breu qüestionari? Gràcies!


The new board of Catalan Institute of America, elected on December 16 2018, begins a new chapter with exciting projects and we need your opinion. Would you help us filling out this brief survey? Thank you!