El Catalan Institute of America és una organització non-profit amb subscripció de socis que treballa per celebrar la cultura, la llengua i l’herència catalana a Nova York i més enllà. Des dels seus inicis, el Catalan Institute of America ha estat un punt de trobada per a tothom que té interès en la cultura catalana als Estats Units i ha estat instrumental en donar visibilitat a Catalunya a l’àrea de Nova York.

El Catalan Institute of America organitza trobades periòdiques per celebrar les nostres tradicions a l’estranger i és un punt de referència de tot els nouvinguts.