El Catalan Institute of America ofereix tres tipus de quotes de soci, totes desgravables. La modalitat individual és vàlida per a una persona; la familiar és vàlida per a tots els membres d’una família; i la supporter pot ser utilitzada com a qualsevol modalitat. Totes les quotes són vàlides durant un any i els pagaments via PayPal són recurrents.